Υπηρεσίες

Η εταιρεία T&T Clean  αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών της,  έχει δημιουργήσει τμήματα υπηρεσιών υποστήριξης τους , που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  τους  μέσω της  διαχείρισης τους κόστους  τους.

 

1. Υπηρεσίες ανακύκλωσης

2. Service μηχανημάτων καθαρισμού

3. Service πλυντηρίου πιάτων

4. Εγκαταστάσεις αντλιών δοσομέτρησης

5. Καθαρισμούς εγκαταστάσεων

6. Ηλεκτρολογικές εργασίες

7. Υδραυλικές εργασίες

8. Ειδικούς καθαρισμούς (κουζίνες, χώρους εστίασης κ.λ.π)